Eeuwenoude traditie en tijdloze perfectie,
verbonden door naald en draad

PRIVACYVERKLARING - januari 2022

 

 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

 

Atelier Zlatka, gevestigd op Ommelanderwijk 119 te Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Monica Meerman is de functionaris gegevensbescherming. Zij is rechtstreeks te bereiken via atelierzlatka[at]gmail.com of +31619862507.

 

 

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

De analoge en digitale gegevens in onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. Het maatbriefje met de daarop vermelde gegevens wordt bewaard in een apart analoog dossier.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Atelier Zlatka verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een bestelling heeft geplaatst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Titel, voor- en achternaam

- Maten

- e-mailadres

- Telefoonnummer

- Factuuradres

 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Atelier Zlatka verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het vervaardigen van uw toga en/of accessoires

- Bedrukken van uw titel en naam

- Verzenden van de factuur via e-mail

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Atelier Zlatka verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw titel en naam kan in onze opdracht gedeeld worden voor het bedrukken van uw naam. Deze partij is reeds jaren betrokken bij Atelier Zlatka en er is een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atelier Zlatka blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek e-mailen via atelierzlatka[at]gmail.com.

 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 

Atelier Zlatka neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via atelierzlatka[at]gmail.com

 

 

COOKIES

 

Atelier Zlatka gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

 

WIJZIGINGEN

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.